UTREDNINGER, Videoer, avisinnlegg, relevante nyheter
      Til Facebook-gruppen MuM
    BYPAKKEN
    Beskrivelsen av hva som skjer med Molde.  Inneholder ingenting om
    Molde vest, så godt som ingenting om tunnellen. Men det er vedtatt!
   Romsdals Budstikke på lederplass vedrørende denne aksjonen:   
   "Et utspill som i løpet av noen dager høster 1500 stemmer og starter en
   debatt bør ønskes velkommen av lokale politikere, både de som er enige
   og uenige.  Avstanden mellom folk og politikere må ikke få vokse seg
   stor. Derfor er det viktig at folkeinitiativ blir møtt med interesse."
  UNDERSKRIFT - KLIKK HER
    UNDERSKRIFTSLISTER ER OGSÅ LAGT UT HER:
    MOLDE SENTRUM:  Xanadu frisør, Romsdalsgt. 22   + Restaurant Syd 
                                     + KatrineMikkelsen, Storgt. 22 (ved Husfliden)
                                     + Outdoor Outlet, Roseby Vest
    SKÅLA:                     Sparbutikken + Nærbutikken, Vågane
    FUGLSET:                 Reser (sykkelspesialisten) + Statoil Bolsønes
    SKJEVIKÅSEN:          Eurospar

 

HER ER SAKEN - DETTE DU VITE!

1. E39 Kyststamvegen er norgeshistoriens største samferdselsprosjekt.  Fergefri hovedveg fra Kr.sand S til Trondheim.  Trafikken langs kysten som i dag er spredd på mange veger (indre og ytre) vil bli samlet, og reisetiden mellom endepunktene reduseres fra 21 timer i dag til 13 timer.  Regjeringen har bestemt at vegen skal komme sørfra under Romsdalsfjorden inn til Julbøen vest for Molde (Møreaksen). Videre er det bestemt at den skal fortsette nordover fra Årø på Moldes østside, via Hjelset og Fursetfjellet til Bergsøya.  Regjeringen har IKKE bestemt at vegen skal gå gjennom Molde sentrum mellom Julbøen og Årø.  Det eksisterer likeverdige alternativer som går utenom Molde.

2. Fremtidige, hovedsakelig lokale samferdselsoppgaver i byer kan i hht. Samferdselsdeptets bestemmelser planlegges og finansieres gjennom såkalte "bypakker".   MERK: Disse har  i utgangspunktet ingenting med E39 eller andre større vegprosjekter å gjøre, men Molde kommune blander dem sammen ved å knytte lokale trafikktiltak opp mot traséen til E39.  Dermed låses de to sammen,  og E39 blir plutselig en gjennomfartsveg gjennom Molde. 

3. Bypakke Molde er allerede vedtatt i Molde kommunestyre, og går ut på at det skal utbygges  ny veg fra Kviltorp til Årø, samt at det skal bygges en "kort bytunnel" fra Reknes til Bolsønes.  Bypakken skal først opp til behandling i Stortinget tidlig neste år.

4. For å håndtere den formidable trafikkøkningen ved at E39 kommmer gjennom Molde må det ifølge saksdokumentene bygges firefelts motorveg med mange store vegkryss på byens vestside helt inn til Seilet / Stadion.  Derfra blir det tunnel bak byen med utløp ved Glamox.  I tillegg blir det store utbygginger og mange store kryss øst for byen, helt inn til Årø.  Byen blir forandret for all fremtid, og befolkningen er overhodet ikke informert om dette.
5. Kostnadene er enorme for innbyggere og kommune. Foreløpig (og sannsynligvis kraftig underbudsjettert) pris på "bypakke Molde": 2,6 milliard.  Molde kommune og fylkeskommunen betaler 5% hver (130 mill hver) og Staten 30%.  60% skal innkreves gjennom bompenger med start i 2016. Kr. 20.000 hvert år i bompenger kan en moldefamilie komme til å måtte betale.  Kommunen må dessuten skaffe 130 millioner de ikke har - hva blir konsekvensene av det?
6. Molde kommune påstår at alt dette er endelig vedtatt, og at motstanderne er "akterutseilt" (ordfører Dahl i RB). Dette er beviselig feil - det er mange formaliteter som ikke er på plass enda, bl.a. kommunedelplaner.  Utredningsdokumentene sier dessuten at det må gjennomføres langt grundigere trafikkanalyser før valget av tunnelløsning gjøres. Det bryr ikke kommunen seg om.
7. Informasjonen fra kommunen til innbyggerne har gjennom hele prosessen vært svært fragmentert og uoversiktlig, og har ikke gitt det nødvendige overblikk for at innbyggerne kunne forstå hva prosjektet faktisk består av.  Prosjektet som vil endre byen er aldri presentert i sin helhet, og de mest belastende delene av prosjektet er fortsatt ikke presentert offentlig!
8. Molde kommune kan ikke behandle denne saken "under bordet" i lukkede rom".  Borgerne har krav på å vite hva som skjer med det viktigste prosjektet på mange tiår, og borgerne har krav på å delta i de store valgene som gjøres.  Vi krever stopp i prosessen med å føre E39 gjennom Molde, alle kort på bordet, og en åpen planprosess videre.
PROTESTTOG ONSDAG 11. 2. KL. 19:00 FRA AKER STADION P-PLASS!
LAST NED FLYER, SKRIV UT OG SPRE DEN I POSTKASSER, PÅ JOBBEN, TIL BARN OG KJENTE, PÅ SKOLER ETC. ELLER SEND DEN SOM VEDLEGG PÅ EMAIL. 
TRYKK HER